Honduras
Eiroa
Capa Banda Tripa Maduro Corona Presando /1

Length: 101mm - Cepo: 48
Quantity per box: 20

€ 8.80
Honduras
Eiroa
Capa Banda Tripa Maduro Robusto /1

Length: 127mm - Cepo: 50
Quantity per box: 20

€ 9.80
Honduras
Eiroa
Classic Corona Presando /1

Length: 101mm - Cepo: 48
Quantity per box: 20

€ 8.80
Honduras
Eiroa
Classic Robusto /1

Length: 127mm - Cepo: 50
Quantity per box: 20

€ 9.80